ایران نالج ، مابک ، کارخانه نوآوری های وی برگزار میکند برگزار شد

دو دفتره مالی یعنی چه؟

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- مشکلات مالیاتی و قانونی دو دفتره بودن
- هزینه های مورد تایید اداره دارایی و بیمه
- هزینه های مورد تایید اداره دارایی و بیمه

زمان : دوشنبه ۲۷ آبان 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : فرشید رستگار
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
توضیحات : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۱۶۵: -از اول سال ۹۵ ادبیات جرم وارد بحث مالیات شد -ماده ۲۷۴ کتمان درامد -اثار کتمان و دو دفتره بودن -مهم ترین جا برای وارسی کتمان درامد تراکنش های مالی است و طبق ماده ۲۷۷ میتواند مرور زمان را رعایت نکند -بخشنامه های ۵۰۵-۹۵-۲۰۰ ، ۵۲۵-۹۵-۲۰۰، ۵۲۶-۹۵-۲۰۰ -قانون ۱۲۹۵ قانون مدنی -قانون پنجم توسعه -کسانی که کتمان درامد دارند قانون های : ارتقا سلامت نظام اداری، مالیات مستقیم، مبارزه با پولشویی ورود پیدا میکنند - حسابدار در دو دفتره بودن شریک حساب میشود و مجرم است -جریمه کتمان درامد ۳۰٪ مالیات است و غیر قابل بخشش علاوه بر مجازات های دیگر -ابزار های سازمان برای رصد : معاملات فصلی،ارزش افزوده، تراکنش بانکی -تصویب CGT

ویدئوهای این جلسه