ایران نالج ، کارخانه نوآوری های وی ، مابک برگزار میکند برگزار شد

چه نوع شرکتی ثبت کنیم؟

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- حقیقی کار کنیم یا حقوقی؟
- انواع روش های ثبت شرکت در ایران
- افزایش سرمایه و صورتجلسه تغییرات
- تاثیر مالیات بر ثبت شرکت

زمان : دوشنبه ۲۰ آبان 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : محسن فاریابی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
توضیحات : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۱۵۴: -تعریف شخصیت حقوقی و حقیقی -نوع فعالیت برای تعیین کردن نوع شرکت مهم است -تعریف مسئولیت محدود و سهامی خاص -نوع شرکت هایی که به مجوز احتیاج دارند -با یک کپی برابر اصل اوراق شناسایی و گرفتن گواهی عدم سو پیشینه میشود شرکت ثبت کرد.

ویدئوهای این جلسه