پارک علم و فناوری البرز برگزار میکند برگزار شد

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی)

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه اخذ مفاصا حساب بیمه و اعتراض به آن
- نحوه محاسبه ضریب ۷/۸ الی ۱۶/۶۷ به قراردادهای پیمانکاری
- نکات نگارش قراردادهای پیمانکاری برای کاهش یا معافیت از حق بیمه پیمانکاری
- نحوه معافیت حق بیمه قرارداد کسب و کارها با اشخاص حقیقی پیمانکار

زمان : دوشنبه ۲۰ آبان 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : شهرام انصاری
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
توضیحات : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۱۵۲: -قانون ۳۸ درباره انجام کار به طور مقاطع به اشخاص حقیقی یا حقوقی -بخشنامه ۱۴ درآمد که شامل: قراردادهای عمرانی،غیر عمرانی‌،خاص -کار دستمزدی باشد شامل ضریب ۱۶/۶۷ میشود -بخشنامه ۱۴/۵،۱۴/۱۰،۱۴/۱۱،۱۴/۱۲ - ترکیب کار دستمزدی و مکانیکی -نوشتن نوع قرارداد بیمه -تکالیف بیمه ای

ویدئوهای این جلسه