کارمانا برگزار میکند برگزار شد

بیمه و قرارداد کار پروژه ای برای فریلنسرها و استارتاپ ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای قراردادهای کار مشاوره ای یا پروژه ای
- آشنایی با قوانین و مقررات قرارداد کار دورکاری برای فریلنسرها
- آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای استارتاپ ها
- آشنایی با عواقب و جرایم قانونی عدم بیمه و انعقاد قرارداد کار

زمان : سه‌شنبه ۱۴ آبان 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : کاظم کاکی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.

ویدئوهای این جلسه