اتاق بازرگانی ایران و عراق برگزار میکند برگزار شد

نکات مالیاتی صادرات و واردات

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- وظایف و الزامات مالیاتی صادرکنندگان و واردکنندگان
- معافیت های مالیاتی صادرکنندگان و واردکنندگان
- قوانین ارزش افزوده ویژه صادرکنندگان و واردکنندگان
- الزامات معاملات فصلی ویژه صادرکنندگان و واردکنندگان

زمان : دوشنبه ۱۳ آبان 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مهدی منفرد
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
توضیحات : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۱۴۵: -بهای اصلی سفارش پولی است که به صورت ارزی به شخص پرداخت می شود -دو ایتم که به ممیزی باید اثبات بشود: بهای کامل سفارش و بهای ارزی سفارش -واردات بر اساس دفاتر و پروانه گمرکی -جدول واردات در معاملات فصلی باید کامل باشد -بهای تمام شده سفارش شما سود را می سازه -جدول سفارشات -مالیات عملکرد -واردات مشمول ارزش افزوده می شود‌ -صادرات از مالیات عملکرد کلا معاف نمی شود - مقدار معافیتی ها - ارزش افزوده صادرات -قانون جدید سال ۹۸ درباره صادرات

ویدئوهای این جلسه