پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

نکات مالیاتی شرکت های کوچک و متوسط

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- قوانین مالیاتی شرکت ها
- معافیت های مالیاتی شرکت ها
- فرایند رسیدگی مالیاتی شرکت ها
- نحوه اعتراض به مالیات

زمان : یکشنبه ۱۲ آبان 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری ، موسسه حقوقی امید رحمت حق
حامی :
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.