پارک علم و فناوری البرز برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با اصول مالیاتی شرکتهای دانش بنیان

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- حمایت های مالیاتی از شرکتهای دانش بنیان
- مشکلات و راهکارهای مالیاتی شرکت های دانش بنیان
- مالیات بر ارزش افزوده در شرکت های دانش بنیان
- صورت معاملات خرید و فروش فصلی در شرکت های دانش بنیان

زمان : چهارشنبه ۱۷ مهر 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مسعود امیرآتشانی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
توضیحات : بخشی از محتوی ارائه شده در گپ و گفت ۱۲۴: -اول کار شرکت شرکا یک تفاهم نامه داشته باشند - داشتن چارت سازمانی -سود باشد نقدینگی نباشد شرکت ضرر میکند -وظایف مدیر مالی - نتایج انجام ندادن گزارش فصلی و ارزش افزوده

ویدئوهای این جلسه