شتابدهنده فارابی برگزار میکند برگزار شد

مسائل حقوقی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- قرارداد سرمایه گذاری در استارتاپ ها
- قرارداد هم بنیان گذاران
- تجربیات موفق و ناموفق قرارداد سرمایه گذاری در استارتاپ ها

زمان : چهارشنبه ۲۷ شهریور 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : نیلوفر طاهری
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
توضیحات : بخشی از محتوای ارائه شده در گپ و گفت ۱۰۳: -قرار داد هم بنیان گذاران مثل قرار داد مشارکت مدنی است. -یکی از شروط مهم قرارداد وستینگ سهم است. -شرط رقیق سازی سهام -شرط عدم رقابت -مشخص کردن نحوه تامین سرمایه در قرارداد. -مشخص کردن نحوه تصمیم گیری ها در قرارداد. -مشخص بشود اگر سرمایه گذار به مبلغی که تعهد کرده است پرداخت نکند، چه اتفاقی می افتد. -مشخص کردن حق فسخ -قرارداد سرمایه گذاری در قالب وام

ویدئوهای این جلسه