دانشگاه علم و فرهنگ برگزار میکند

بررسی معاملات در صورت های مالی (استاندارد حسابداری شماره18)

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- صورت های مالی تلفیقی پس از تاریخ تحصیل
- معاملات درون گروهی
- مسائل خاص صورت های مالی تلفیقی
- حل مثال های کاربردی

زمان : سه‌شنبه ۲۸ دی 1400 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیرحسین حیدری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.