گپ و گفت برگزار میکند

هم اندیشی حامیان تعاونگر دکتر محمد عباسی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- هم اندیشی تعاونگرایان حامی دکتر عباسی با یکدیگر
- برنامه ریزی برای حمایت ویژه از دکتر محمد عباسی
- دریافت نظرات حامیان تعاون گرا برای افزایش بهره وری فعالیت های جمعی و تشکیلاتی

زمان : شنبه ۲۵ اردیبهشت 1400 ساعت 21:00 تا 23:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : دکتر محمد عباسی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.