انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی برگزار میکند

جرایم مالیاتی و بخشودگی ها و جرایم کیفری

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با مهمترین و رایج ترین جرایم مالیاتی
- جرایم قابل بخشش و غیرقابل بخشش در نظام مالیاتی
- آشنایی با جرایم کیفری در نظام مالیاتی
- عواقب و اثرات جرایم مالیاتی و کیفری بر فعالیت شرکت

زمان : سه‌شنبه ۱۱ خرداد 1400 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : فاطمه میرمهدی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.