انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی برگزار میکند

آشنایی با قانون جدید چک

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- قانون صدور چك و بررسی تغييرات در قانون جديد
- آشنایی با نکات صدور چك از طريق سامانه صياد
- راه های رفع سواثر در قانون جديد
- نحوه طرح دعوی در چك های قديم و جديد و تاريخ صدور خسارت تاخير تاديه چك

زمان : دوشنبه ۳ خرداد 1400 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مونا ترابی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.