انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی برگزار میکند برگزار شد

نحوه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با تاریخچه رفع تعهد ارزی و مرور چند بخشنامه مهم
- بررسی بخشنامه ۹۹
- تبعات عدم ایفای تعهدات ارزی در سال ۹۹
- مسائل مالیاتی پیرامون رفع تعهدات ارزی

زمان : سه‌شنبه ۲۳ دی 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : سلدا افشارقهرمانی
حامی : راشا مشاوران راستین
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.