هلدینگ سرمایه گذاری شتاب تک برگزار میکند

نکات حقوقی مالکیت فکری، ایده، برند و طرح تجاری

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با قوانین مالکیت فکری
- روش های حفاظت از ایده و قرارداد عدم افشاء (NDA)
- آشنایی با نحوه پیگیری دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری
- موضوعات مورد حمایت حقوق مالکیت فکری

زمان : چهارشنبه ۱۰ دی 1399 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : الهه رامندیان
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.