انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی برگزار میکند

ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی مالیاتی در قانون جدید

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نکات ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
- معافیت های مالیات بر ارزش افزوده برای کسب و کارها
- آشنایی با صورت معاملات فصلی
- جرائم و بخشودگی های مرتبط به صورت معاملات فصلی

زمان : دوشنبه ۱۷ آذر 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.