شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا برگزار میکند

تکالیف مالیاتی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- انواع مالیات براساس قانون مالیات مستقیم
- انواع اظهارنامه مالیاتی و مهلت ارسال
- نحوه اعتراض به جریمه مالیاتی
- بخشنامه جدید نوآفرین برای معافیت مالیاتی شرکت های نوپا

زمان : یکشنبه ۹ آذر 1399 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : آرش غیاثی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.