پارک علم و فناوری البرز برگزار میکند

نکات حقوقی و کاربردی در قراردادنویسی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- چه عنوانی برای قرارداد خود انتخاب کنیم
- رایج ترین اشتباهات حقوقی در نوشتن قراردادها
- از چه ضمانت اجرایی برای قراردادها استفاده کنیم؟
- شرط داوری؛ آری یا نه؟

زمان : یکشنبه ۲۰ مهر 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : مسعود اسلامی مهر
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.