پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند

آشنایی با نکات حقوقی چک و سفته

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نحوه صحیح تکمیل چک و سفته
- چک ضمانت و حسن انجام کار
- نحوه وصول چک برگشتی یا سفته
- مسئولیت های حقوقی ضامن چک و سفته

زمان : چهارشنبه ۲ مهر 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : سمیه پوریحیی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.