سندیکای آسانسور و پله برقی ایران برگزار میکند

آشنایی با ریسک های بیزنس مدل و کسب و کار

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با ریسک های مسئولیت مدیران کسب و کارها
- آشنایی با ریسک های اموال و دارایی ها
- نمونه های موفق بیمه محصولات و خدمات
- تجزیه و تحلیل ریسک ها و ارائه راهکار بیمه ای برای کنترل ریسک

زمان : سه‌شنبه ۱۸ شهریور 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : محمد کولیوند
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.