گپ و گفت برگزار میکند

کارگاه آموزش اظهارنامه مالیاتی ۹۹

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نکات طلایی اظهارنامه عملکرد ۹۹
- پیش نیازهای ارسال اظهارنامه
- آموزش و آشنایی با جداول اظهارنامه عملکرد
- بررسی موارد قانونی و بخشنامه ها

زمان : چهارشنبه ۱۵ مرداد 1399 ساعت 15:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : فرشید رستگار
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.