پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند برگزار شد

آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با اظهارنامه مالیاتی و نحوه تکمیل آن
- فرم اظهارنامه مالیاتی شامل چه مواردی باید باشد؟
- چه افرادی می بایست نسبت به تنظیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند؟
- جرائم مالیاتی مربوط به اظهارنامه مالیاتی

زمان : یکشنبه ۱۱ خرداد 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : فاطمه میرمهدی
حامی : بیدبرگ
هزینه : مبلغ ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.