گپ و گفت برگزار میکند

آشنایی با بازاریابی محتوا از طریق وبینار، لایو اینستاگرام و رویداد

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- جایگاه رویداد در استراتژی بازاریابی و فروش
- آشنایی با بازاریابی محتوا بر بستر رویداد
- نحوه جذب و نگهداری مشتری از طریق رویداد

زمان : یکشنبه ۲۸ اردیبهشت 1399 ساعت 16:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیر جعفری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.