گپ و گفت برگزار میکند

شرایط اخذ نمایندگی فروش از شرکت گپ و گفت

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با شرایط نمایندگی فروش گپ و گفت
- آشنایی با محصولات و خدمات شرکت گپ و گفت
- تشریح حمایت های شرکت گپ و گفت از نمایندگان فروش

زمان : شنبه ۳ اسفند 1398 ساعت 17:00 تا 19:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : امیر جعفری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.