مرکز شتابدهی نوآوری ، شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا برگزار میکند

اصول تهیه و تنظیم قراردادها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با انواع قراردادها
- اجزا و ارکان تشکیل دهنده قرارداد
- نحوه فسخ و ابطال قرارداد
- تضامین اجرای قرارداد

زمان : دوشنبه ۱۴ بهمن 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : فاطمه میرمهدی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.