مدرسه کسب و کار نیترو برگزار میکند

آشنایی با بازاریابی محتوا بر بستر رویداد

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- جایگاه رویداد در استراتژی بازاریابی و فروش
- آشنایی با بازاریابی محتوا بر بستر رویداد
- نحوه جذب و نگهداری مشتری از طریق رویداد

زمان : سه‌شنبه ۲۶ آذر 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : حسین حسینی تبار
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.