خانه نوآوری ، ریمیا برگزار میکند

روش های کاهش هزینه های عملیاتی استارتاپ ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- انواع هزینه های عملیاتی استارتاپ ها
- ابزارهای کاهش هزینه راه اندازی و ادامه کسب و کار
- نحوه بهره مندی استارتاپ ها از دفتر کار مجازی

زمان : دوشنبه ۱۳ آبان 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : علی دادگر
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.